Käxeds
Intresseförening
- En del av Höga Kusten

DETTA HÄNDER I UTAFJÄRN

GRANNSAMVERKAN

PÅGÅR I UTAFJÄRN

Tryck på bilden för att se informationen.

HELGCAFÉ BYAGÅRN

SÖNDAGAR KL. 12-17

OBS! Enbart 14 juli & 21 juli.


Glass, dricka, kaffe, hembakt bröd, våfflor.
Välkomna!

HÖGMÄSSA PÅ BYAGÅRN

SÖNDAG 28 JULI KL. 11

DOCKSTADAGEN

LÖRDAG 27 JULI 

Centralt i Docksta.


P-vakts jobb:
Kontakta Tommy, 070-286 14 58

Information inloggning, medlemssidan samt grannsamverkan

På medlemssidan lägger vi upp versamhetsberättelser, ekonomiska berättelser samt dagordningar.

Under sidan grannsamverkan lägger vi upp information som

enbart rör den verksamheten.

Kontakta Tommy Norlin eller Peter Lundqvist om ni saknar inloggning.

BYAGÅRN

Hyr Byagårn

Föreningar, privatpersoner och diverse arrangemang!

2010 tog intresseföreningen över EFS-bönhuset och kallas numera för Byagårn.

På sista cafesöndagen hade föreningen en formell invigning.

Efter det så har en värmepump installerats och flera fester har hållits i lokalen.

Den används också till yoga och olika kurser.

OM OSS

Området Utafjärn omfattas av fem byar, förutom Käxed är det Dal, Käl, Otterbäcken och Sund.

Jordbruk, skogsbruk och fiske har varit näringarna i Utafjärn med sådana inslag som surströmmingstillverkning i Otterbäcken, tegelfabrik i Veåsand och strömmingsinläggning i Sund.
Tyvärr har det småskaliga jordbruket, som var så allmänt för bara 30 - 40 år sedan, till största delen fått stryka på foten och de bästa åkrarna och hövallarna är utarrenderade. Men den utveckling, eller snarare avveckling, som de gamle förutspådde; "Utafjärn kom å dö ut", har kommit på skam.
Barn till den gamla jordbrukargenerationen flyttar tillbaka med sina familjer och arbetspendlar enkelt då byarna har bra tillgång till E4:an.

Ett ökat intresse för det lokala kulturarvet märks både hos bofasta och fritidsboende.

HISTORIA

Området Utafjärn omfattas av fem byar, förutom Käxed är det Dal, Käl, Otterbäcken och Sund.

Jordbruk, skogsbruk och fiske har varit näringarna utafjärn med sådana inslag som surströmmingstillverkning i Otterbäcken, tegelfabrik i Veåsand och strömmingsinläggning i Sund. Tyvärr har det småskaliga jordbruket, som var så allmänt för bara 30 - 40 år sedan, till största delen fått stryka på foten och de bästa åkrarna och hövallarna är utarrenderade. Men den utveckling, eller snarare avveckling, som de gamle förutspådde; "Utafjärn kom å dö ut", har kommit på skam. Barn till den gamla jordbrukargenerationen flyttar tillbaka med sina familjer och arbetspendlar både till Örnsköldsvik och Kramfors.

Ett ökat intresse för det lokala kulturarvet märks både hos bofasta och fritidsboende.


Senhösten 1990 hade den lokala EFS-föreningen endast två medlemmar och frågan om vad som skulle ske med bönhuset i Käxed blev akut. Det fanns privata intressen, som ville förvärva huset men flera bybor såg huset som en framtida samlingsplats utafjärn. De boende i området kallades till ett möte den 19 februari 1991 för att diskutera bildandet av en intresseförening. I inbjudan till mötet trycktes också på flera viktiga områden för bofasta och sommargäster att engagera sig i. Röja stigar och göra badvänligare stränder på allmänningarna, göra bönhuset till en samlingsplats utafjärn, se till att vägarna ut till byarna inte glömdes av Vägverket, att samhällsservicen hålls på en acceptabel nivå samt ge möjlighet för bofasta och sommargäster att träffas och lära känna varandra.

Dessa aktiviteter sågs också som ett led i den då aktuella "Hela Sverige skall leva" - kampanjen.


Sedan intresseföreningen bildades har mycket skett; EFS-bönhuset har rustats, Vägverket har förbättrat vägen, utflykter och fester har ordnats.

En studiecirkel om Utafjärns historia är i full gång med intervjuer, forskning samt insamling och sammanställning av material.

Sommaren 1995 anordnades för första gången en hemvändardag och sommarfest. Denna dag har följts upp med en sommarfest 1997 i samarbete med EFS och en hemvändardag 1998 mer lik den 1995.

Från 1999 har vi arrangerat söndagscafé under juli månad i bönhuset.

Kaffeserveringen har kompletterats med utställningar, musik, föredrag eller berättelser av något slag.


2010 tog intresseföreningen över EFS-bönhuset och kallas numera för Byagårn.